EnglishFrenchGermanHebrewItalianRussianSpanish

תסמכו עלינו שתשמחו

Trust us, you’ll Be Happy

קצת עלינו

על מה ולמה?!

מה דוחף אותנו?!  אתם שואלים… מאיפה זה בא לכם?! אתם מתעניינים…

אז, זהו… שרק מלראות את החיוכים המאושרים לאחר ימי הכיף, מלשמוע את הפרופסורים שחים בסיפוק רב על הצלחת הטיפולים ומלקבל מכל עבר את התודות הנרגשות…

מבטיחים לכם, שזה מספיק… ולא צריך יותר מזה…!!!

עמותת ימין סעד בחיפה, פועלת מאז 2002 בתחום הענקת סיוע רפואי לחולים ומשפחותיהם.

בצפון, בגלל ריבוי בתי החולים יש יותר ויותר צורך בעזרה שאנו מעניקים…

עמותת ימין סעד מורכבת ממקבץ מיוחד של האנשים הנרתמים כל כולם לסייע… בטענה, שאי אפשר להישאר אדישים למול אושר ושמחה של חולים, כזה, שפורץ גבולות!

לשמח מכל הלב!

שמחה זה המוטו שלנו.

אנו יודעים בוודאות ובטוחים בכך שרק בכח השמחה אפשר להביס מחלות…

זה המוטו, ואיתו אנו אכן צועדים! בתמיכת גדולי הרפואה והמדע שחושבים ומאמתים את הגישה שלנו.

פועלים בשטח…

פעילויות מיוחדות לילדים חולים הם חלק קבוע בלו”ז. במרחבי בתי החולים וגם מחוצה להם! הדגש שלנו הוא על הנאת הילדים החולים, עידודם, והענקת כוחות להתמודדות…  

וכן, גם הדאגה להנאת בני המשפחה שלהם!

מוזמנים להכיר אותנו

יצחק פריד

חבר ועד

אליעזר קליין

חבר ועדת הביקורת

אברהם רוטנר

חבר ועדת הביקורת

אייל הולדנגרבר

רואה חשבון

יעקב אדלר

מנכ”ל

מנדי פישר

יו”ר וחבר ועד

תודות לאנשים שאיתנו